Jóga-koučink

Jóga-koučink

Jóga-koučink

• Chcete více uvolnění a méně stresu?

• Potřebujete tělesný pohyb a jasnou mysl?

• Chcete plně rozvinout svůj potenciál, identifikovat překážky a odstranit je?

• Chcete si zvýšit sebevědomí – žít vědoměji?

• Rádi byste byli úspěšnější v dosahování cílů?

• Chcete si zachovat zdraví a radost ze života nebo je obnovit?

• Chcete objevit své energetické zdroje?

Pokud jste na jednu nebo víc otázek odpověděli „ano“, jste v této rubrice správně.
Není zde Vaše otázka, přání nebo problém obsažen? Napište mi!

Co je jóga-koučink?

Jóga-koučink je efektivní forma koučinku pro dosažení profesních a soukromých cílů. Díky celostnímu přístupu a zapojení jógových technik do průběhu koučování lze v krátké době dosáhnout hmatatelných a trvalých výsledků.

Východiskem je přesvědčení, že každý člověk vlastní všechny potřebné zdroje k tomu, aby prožil šťastný a úspěšný život. Přístup k těmto zdrojům je ale u mnoha lidí různými vlivy znemožněn, které se většinou projevují blokádami na tělesné a psychické úrovni a ovlivňují tak chování a způsob komunikace. Cílem koučinku je odhalit tyto blokády, rozeznat jejich smysl a pracovat s nimi. Aby mohla opět proudit energie a jedinec se mohl spojit se svým potenciálem a vnitřní silou. Tento efekt je často zažíván jako pocit lehkosti a radosti ze života.

Spojení kundalíní jógy a koučování otvírá zcela novou kvalitu zkušeností, které si odnesete do svého všedního života. Po jóga-koučinku se často už tak „všední“ nejeví a život Vás víc baví. Předám Vám techniky a cviky, které můžete používat i po skončení koučování – některé pravidelně, jiné jen v určitých situacích.

Dává možnost dosáhnout podstatných a trvalých změn ve smyslu zlepšení kvality života.

Individuální koučink

Jóga-koučink může trvat různě dlouho. Jednotlivá sezení trvají podle dohody 60 až 120 minut. Cena za 60 minut činí 600,- Kč.

Téma koučovacího procesu bude stanoveno na prvním bezplatném setkání v délce 60 minut, po kterém se můžete rozhodnout, zda chcete s jóga-koučinkem pokračovat či nikoli.

Pokud budete mít zájem pokračovat, v dohodě o koučinku budou uvedeny cíle a zhruba čas potřebný na dosažení cíle.