Jóga pro firmy

Jóga pro firmy

Firemní management zdraví a jóga

Dosud se opatření managementu zdraví většinou omezují na nabídku fyzioterapeutického ošetření, očkování proti chřipce či preventivní prohlídky. Stále více do popředí se ale dostává stres jako častá příčina nemocí a stále více zaměstnanců je ochotno se ve svém volném čase věnovat relaxačním aktivitám. Podnik může pomoci nabídkou akcí přímo ve firmě, aby zaměstnanci nemuseli ztrácet čas dojížděním.

Jógu lze vhodně začlenit do podnikového programu zdraví:

  • Prokazatelně podporuje zachování tělesného a duševního zdraví, pomáhá odbourat stres a nastartovat sebeléčebné procesy těla.
  • Podporuje rozvoj osobnosti, identifikaci a rozvoj klíčových kompetencí. Posiluje sebereflexi, konstruktivní zacházení s konflikty a zátěžovými situacemi, zlepšuje komunikaci a empatii, vlastní iniciativu, koncentraci.
  • Z jógy vycházejí uznané terapeutické metody jako autogenní trénink či progresivní svalová relaxace. Moderní fyzika dokazuje stále více fenoménů, které jóga popisuje již po tisíciletí (např. elektromagnetické pole těla).
  • Jóga nevyžaduje žádné velké investice. Zapotřebí je jen podložka, deka, pohodlné oblečení a trochu místa a času.
  • Jóga není dogma a slučuje se s jakoukoli podnikovou kulturou.

„Nejdůležitější je vlastní zkušenost“.

Zpět