Jóga pro firmy

Jóga pro firmy

Program „Firma bez stresu“

Těžištěm programu jsou dechové techniky a cviky působící především na nervový systém, endokrinní žlázy a elektromagnetické pole, na kterých se stres nejvíce projevuje. V rámci jednotlivých modulů půjde o rozpoznání stresorů, účinné odbourání stresu a zvýšení vitality, výkonnosti a koncentrace. Cviky, dechové techniky a meditace vycházejí z kundalíní jógy podle Yogi Bhajana. Cviky jsou určeny pro každého bez omezení věku, nevyžadují žádné předchozí znalosti. Trénink je zamýšlen jako aktivační podnět pro vedoucí pracovníky, kteří mají zájem na zachování vlastního zdraví a vitality a zároveň zdraví svých zaměstnanců, aby mohla zdravě fungovat celá firma. Trénink nemůže nahradit pravidelnou praxi, při které se účinky cviků teprve plně projeví.

Tréninky se budou konat ve Vašich prostorech, počet účastníků se řídí prostorovými možnostmi.

Program lze zrealizovat v češtině a v němčině.

Doporučuji realizovat tréninky v odstupu 2-3 týdnů se stálým okruhem účastníků, protože jednotlivé moduly na sebe navazují a také z toho důvodu, aby účastníci měli možnost si účinky doporučených technik v mezidobí vyzkoušet.

1. modul - odbourání stresu

Praktický trénink (3 hodiny) s aktivním zapojením účastníků. Vznik stresu, stresory, dopad na tělo a psychiku. Úvod do jógy podle Yogi Bhajana. Dechové techniky a cviky na odstranění nervozity a napětí uklidní proud myšlenek, uvolní svalové napětí a aktivují tok energie v celém těle. Úvod do meditace jako relaxační metody. Praktické tipy na rychlou pomoc v kanceláři či doma.

2. modul - uvolnění napětí

Praktický trénink (3 hodiny) s aktivním zapojením účastníků. Schopnost relaxace je podmínkou pro tělesné a duševní zdraví. Svaly se neustále nacházejí ve stavu napětí, uvolnění dosáhneme pouze vědomě. Uvolněním stažených svalů se mohou uvolnit i psychické blokády, které nás omezují v rozvinutí našich schopností. Před vlastním cvičením, které nás připraví na hlubokou relaxaci, probereme význam správného dýchání s praktickými dechovými cviky. Tipy na doma a do kanceláře.

3. modul - regenerace

Praktický trénink (3 hodiny) s aktivním zapojením účastníků. Trvalý stres vede k únavě a vyčerpání. Energie je používána k udržování nejdůležitějších tělesných funkcí na úkor imunitního systému. Proto jsou ve fázi velkého pracovního vypětí důležité přestávky, aby měl organismus možnost doplnit spotřebovanou energii a zachovat si obranyschopnost. Podle jógického chápání disponuje člověk neomezenými léčivými silami, cvičením jógy a meditací lze tyto síly aktivovat a nasměrovat je tam, kde se v těle vytváří energetické blokády.

4. modul - energie

Praktický trénink (3 hodiny) s aktivním zapojením účastníků. Po fázi regenerace se třeba dodat tělu energii a posílit koncentraci, abychom byli schopní jasně rozhodovat a účinně jednat. Cviky aktivují „sluneční“ energii těla, se kterou se cítíme sebejistí, orientovaní na venek a rozhodní. Naši životní sílu, která je soustředěna především v břiše, budeme aktivovat hlasovou meditací. Zvýšení hladiny energie vede nejen k vyšší výkonnosti a mentální bystrosti, ale i k pocitu spokojenosti, sebedůvěry a vědomí vlastní identity.

Zpět