Kundalíní jóga

Kundalíní jóga

Kundalíní jóga

Kundaliní jóga je uceleným souborem velice účinných technik, které byly v zemi svého původu, v Indii, po tisíciletí předávány pouze z učitele na žáka a platila za raj jogu, „královskou jógu“. Pro obyvatele Západu ji zpřístupnil Jogi Bhajan v 60. letech 20. století, který ji začal vyučovat v Americe, odkud se rychle rozšířila i do Evropy. Říká se jí rovněž „jóga vědomí“, protože kromě posílení a regenerace fyzického těla působí na vzorce chování vytvořené v rodině a zkušenostmi ze života v dané společnosti, které řídí náš život, aniž bychom si toho byli vědomi, a mnohdy nám nedovolí proniknout ke své podstatě. Negativní vzorce chování, které nepodporují naše „Já“, jsou postupně přepisovány novými, pozitivními. Kundalíní jóga využívá jednoduché, dynamické cviky, které posilují výdrž a sebedisciplínu, dále relaxační techniky a meditační techniky na posílení koncentrace.

Jóga jako cesta k osobnímu rozvoji

Tělo a mysl tvoří podle filozofie jógy neoddělitelnou jednotu. Jógická praxe podporuje talenty a schopnosti jednotlivce, aby je mohl dále rozvíjet a integrovat do svého života. Člověk pravidelně praktikující jógu se stává „pánem“ svého života, je schopen ho aktivně utvářet podle svých potřeb, lépe odhadovat situace, být iniciativnější a nést odpovědnost sám za sebe. Mnozí se pouštějí do realizace cílů, o kterých dosud jen snili. Obecně roste ochota se dále rozvíjet, měnit, protože soulad s vlastními cíly a představami posiluje prožitek smysluplnosti vykonávané činnosti a snižuje stresovou zátěž a z ní vyplývající zdravotní problémy.

Individuální hodiny

Aktuální semináře