Sat Nam Rasayan

Sat Nam Rasayan

SNR - 6. ročník výcviku v České republice bude zahájen v září 2020!

www.satnamrasayan.cz

Struktura výcviku – stupeň I (1 rok):

  • 12 dní se zahraničními učiteli (víkendy)
  • 10 cvičebních večerů ve skupině

Termíny:

Další ročník výcviku Sat Nam Rasayan bude zahájen vzhledem k cestovním omezením kvůli korona viru v září 2020 a bude probíhat v těchto termínech:

Program:

září 5.9. - Guru Jiwan Kaur
říjen 10. 10. - Kathrin Ohnsorge
listopad 14.11. - Kathrin Ohnsorge
2021
leden 9.1. - Simran Kaur
únor 20.2. - Guru Jiwan Kaur
březen 13. 3. - Kathrin
duben 24/25.4. - Simran Kaur (2 dny L1)
květen 29/30.5. - Simran Kaur (2 dny)

Zbývající dva dny výcviku budou doplněny později.

Lektory budou Simran Kaur (Bologna), Kathrin Ohnsorge (Verona), Guru Jiwan Kaur (Řím)

Kde?

Centrum kundalíní jógy, Jindřišská 10, Praha 1

Výcvik bude tlumočen do češtiny.

Pro přihlášení si vyžádejte přihlášku.

Cena?


Včasná registrace do 1.7. 2020: 27.700,- Kč
Nevratnou zálohu ve výši 5 000 Kč uhraďte prosím zároveň s posláním přihlášky, nejpozději do 1. 7. 2020. Kurzovné ve výši 27. 700,- Kč (22.700 Kč při zaplacené záloze) uhraďte prosím nejpozději do 30. 8. 2020.

Registrace po 1. 7. 2020: 28.700 Kč
Uhraďte do zahájení kurzu, nejpozději do 30. 8. 2020. Kurzovné je splatné na účet nebo v hotovosti.

V případě úhrady kurzovného ve splátkách platí následující termíny:
1. Splátka 7.500 Kč 1. 8. 2020
2. Splátka 7.500 Kč 1. 11. 2020
3. Splátka 7.500 Kč 1. 2. 2021
4. Splátka 7.500 Kč. 1. 5. 2021
Jako variabilní symbol uveďte datum narození (ve formátu RRRRMMDD) a do poznámky uveďte své jméno.
Možnost pracovní výměny: tlumočení z angličtiny, italštiny

Podmínky úspěšného absolvování a získání certifikátu (certifikát je zahrnut v ceně výcviku)

• nulová absence
• případné absence z vážných důvodů je třeba nahradit v dalším běhu
• získání certifikátu je podmínkou pro pokračování v II. stupni

Pro bližší informace volejte či pište:
Hana Kyralová
hanka@lehkostbyti.eu
605 233 584

Co je Sat Nam Rasayan?


Neutralita, klid a prezence

Sat Nam Rasayan je meditativní léčitelské umění z tradice kundalíní jógy. V pověření Yogi Bhajana ho veřejně vyučuje od roku 1989 Gurudev Singh z Říma, jeden z nejlepších léčitelů v Evropě a Americe. "Sat Nam" znamená duše a "Rasayan" znamená plynout. Léčitel rozpouští napětí a bloky, které brání dotyčnému se hluboce a plně uvolnit. Cílem je uvolnit energii duše, aby mohla opět volně a bez zábran proudit. V tomto zvláštním stavu se tělo regeneruje a léčí samo.

V Sat Nam Rasayan se nepoužívá nic kromě bdělé pozornosti a vědomí. Celý process funguje jako sval, kterým pohybujeme, abychom dosáhli konkrétní změny v realitě. Pouhou pozorností je možné docilovat změn na orgánech, svalech, meridiánech nebo psychických blocích.

Mnoho století Sat Nam Rasyan platilo za tajnou techniku. Bylo předáváno z mistra na žáka, přičemž bylo toto privilegium vyhrazeno jen několika málo pokročilým žákům. Praktikující byli uctíváni jako vynikající léčitelé a učení samo bylo pokládáno za jedno z nejvyšších umění jógy.

Guru Dev Singh Ph.D. je žijící mistr této tradice, který ji převzal od Yogi Bhajana. V roce 1989 přišel do Evropy a začal na přání svého učitele toto umění učit. Univerzita v Colombu mu propůjčila čestný doktorát za za úspěchy v komplementární medicíně.

Výcvik


V průběhu času prošla řada učitelů po celém světě výcvikem u Guru Dev Singha, kteří mu pomáhají s šířením tohoto umění mezi další zájemce.

Výcvik na léčitele Sat Nam Rasayan trvá tři roky a je rozděleno na stupeň I (1 rok) a stupeň II (2 roky), které jsou zakončeny zkouškou a certifikátem.

Ve stupni I se naučíš setrvávat stabilně v meditaci Sat Nam Rasayan a uvolňovat v pacientovi napětí nekomplikované povahy. Stupeň II nabízí účastníkům možnost osobního, profesního a spirituálního vývoje.

Nejsou zapotřebí žádné zvláštní schopnosti nebo znalosti. Krása systému spočívá v jeho jednoduchosti. Doprovodné praktikování kundalíní jógy usnadňuje proces, ale není předpokladem účasti na výcviku.

Sat Nam Rasayan – pro každodenní život


Shunia – klid hýbe univerzem

Ve všech tradicích jógy a meditace se vnitřní klid považuje za největší bohatství. V každodenním životě se nám zdá tato zkušenost nedosažitelná a vyhrazená pouze jogínům na plný úvazek. Sat Nam Rasayan nabízí všem lidem velice jednoduchý přístup k vnitřnímu klidu. Je až překvapivé, jak se mnohé každodenní konflikty v této tiché prezenci rozpouštějí.

Sat Nam Rasayan – pro terapeuty

Jako terapeuti máme zkušenost, že pacient v nás vyvolává určité vjemy. Sat Nam Rasayan využívá tohoto smyslového vjemu jako zdroje informací. V popředí nestojí znalosti, ale vycvičení vlastního meditativního napojení a vnímání ve vztahu k pacientovi.

Sat Nam Rasayan – pro učitele jógy

Jako učitele jógy máme touhu pomáhat našim žákům co nejlépe v jejich osobním rozvoji. Jak ale vyberu v daném okamžiku nejvhodnější sestavu nebo meditaci? Jak mohu podpořit svou prezencí proces praktikujícího?

V Sat Nam Rasayan zacházíme se skupinou, jako by to byl jednotlivec. Jak učitel jógy se v Sat Nam Rasayan vycvičíš svou vnímavost vůči skupině, abys mohl cíleně volit cviky a rozpouštět bloky žáků. Platí zde stejná pravidla jako v práci terapeuta.

Zkušenosti absolventů 1. ročníku:

„Mé setkání se SAT NAM RASAYAN od základu změnilo můj mnohaletý přístup k terapiím, které provádím a zároveň i ke klientům. Profesionálně se věnuji práci v oblasti regenerace těla od roku 1992 a za tu dobu jsem se naučila množství různých technik i jejich vzájemné propojování.
SNR slouží k aktivaci sebeléčení a samoregulačních sil každého z nás. Na první pohled se zdá, že při samotné práci se nic neděje a přitom se děje toho tolik, že skutečně se velice těžko hledají slova. Nádherné na této metodě je to, že každému z nás nabízí úžasně jednoduchý přístup k vnitřnímu tichu a je nádherné sledovat jak mnoho našich každodenních konfliktů a nerovnováh se v této tiché přítomnosti velice jednoduše vyřeší tím, že přestanou být…
Jádro a srdce této práce je zatím pro mě ta nejsilnější energie, kterou jsem poznala.“
Ingrid, Brno, terapeutka

"Na kurz Sat Nam Rasayan jsem se přihlásila v době, kdy jsem pátrala po nějakém výcviku v oblasti meditace. V té době jsem se věnovala asi druhým rokem kundaliní józe a bylo mi sympatické, že Sat Nam Rasayan z této tradice vychází. Přiznám se, že jsem ze začátku nevěřila, že je prostřednictvím Sat Nam Rasayan možné léčit. Zajímala mě jen první část procesu, a to uvedení do stavu hluboké meditace. V dnešní době, tedy osm měsíců od začátku výcviku, už pro mne ani mé blízké není není nic zvláštního na tom, že jim pomocí Sat Nam Rasayan rozpouštím bolesti a jiná trápení. Sat Nam Rasayn se může naučit kdokoliv, nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti. Jediné, co mě mrzí, je to, že jsme se to neučili už na základní škole."
Gabriela, Praha, HR manager, kouč a lektor

“První rok výcviku Sat Nam Rasayan rozšířil zejména mé možnosti práce na individuálních lekcích KJ. K možnostem relaxace přibylo Sat Nam Rasayan, které velmi vítám jako nástroj hluboké relaxace a léčení a také jako diagnostický nástroj. Díky Sat Nam Rasayan jsem také poznala nové krije a meditace KJ, které jsou výborné pro všechny, kteří cítí pomoc druhým jako své poslání. Učím se a trénuji léčení na dobrovolnících z řad svých studentů a podle rostoucího zájmu soudím, že to opravdu funguje.”
Šárka, Brandýs nad Labem, učitelka kundalini jógy

„SNR mi ukázalo, že i když nevytvářáím žádnou činnost, tak se děje spousta věcí. Mile mě překvapil osobní přístup učitelů, příjemná a přátelská atmosféra na lekcích.“
Katka, Praha, návrhářka, učitelka kundalini jógy

Zkušenosti „pacientů“:

„Ne náhodou mi vesmír přidělil vymazlení při výcviku SNR. Úplně neočekávaně si mé tělo odpočinulo a naladila jsem se hlouběji na sebe i mého syna. Docvakly mi životní okolnosti. Byl to krásný pocit nechat se opečovávat a vykoupat se v energii, kterou vytvořili lidé kolem. Určitě si to ráda zopakuji... tentokrát už plánovaně.“
Jana, Praha

“Při léčení metodou SNR je moje vnímání ostřejší a intenzivnější. Energie obíhají mým tělem a střídavě se zaměřují na určitá místa - srdce, ruce, hlavu, nohy - vždy je to příjemné a velmi velmi jemné. Při dalším opakování jde energie více do hloubky a dotýká se těla na jiné, hlubší úrovni.
Léčení SNR probíhá na hlubokých a velmi jemných úrovních těla. Bezprostředně po něm se cítím jako ráno "po probuzení" a potřebuji se trochu rozkoukat. Následně jsem pak více sama sebou, v klidu, v nadhledu, vyrovnaná, stabilní a spokojená. Všechno je, jak má být.“
vděčný pacient Zuzka, Brno

Pro bližší informace volejte či pište:
hanka@lehkostbyti.eu
605 233 584

Účastnická dohoda a stornovací podmínky:

1. Každý účastník se účastní výcviku na svou zodpovědnost.
2. Organizátor kurzu není odpovědný za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění.
3. V případě zranění během kurzu si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.
4. Rozhodne-li se účastník zrušit účast před 1. 2. 2020, bude mu zaplacená částka vrácena kromě nevratné zálohy (manipulační poplatek) ve výši 5000 Kč. Zruší-li účast po 1. 2. 2020 před zahájením kurzu, bude mu ze zaplacené částky vráceno 75%. Zruší-li svou účast po 1.3., bude mu ze zaplacené částky vráceno 60 %. . Rozhodne-li se účastník ukončit účast na výcviku během jeho průběhu, zaplacené kurzovné nebude vráceno. V případě úhrady ve formě splátek je splátka po zaplacení již nevratná.