Seminář

Seminář

Medzinárodný učiteľský výcvik KRI 2023-2024 Bratislava

Stupeň 1 – inštruktor / Kundalini joga podľa Jogiho Bhajana

Wahe Guru Ji Ki Fateh – Sláva, vraciam sa spät domov!

Výcvik je určený pre všetkých. Je dobrodružnou premenou vedomia na ceste osobného rozvoja. Poskytne vám všetko, čo je potrebné pre praktikovanie a výuku kundalini jogy.

Zahŕňa najmenej 220 hodín výuky

Termíny:

17. - 19. 3. 2023 „Záväzok - prvý krok k transformácii“
21. - 23. 4. 2023 „Chrám tela“
12. - 14. 5. 2023 „Božský dych“
09. - 11. 6. 2023 „Sila bodu stredu“
07. - 09. 7. 2023 „Pokoj srdca“
25. - 27. 8. 2023 „Spoznaj svoju myseľ“
22. - 24. 9. 2023 „Vyčisti svoje podvedomie“
20. - 22.10. 2023 „Uvedom si, že ten druhý si ty“
17. - 19.11. 2023 „Svet je zvuk“
12. - 14. 1. 2024 „Korene a cesty jogy“
19. - 21. 2. 2024 „Filozofia a kozmológia“
15. - 17. 3. 2024 Skúškový a akreditačný víkend

Lektori

Kai Michaelis (Nemecko), Hana Joti Kaur Kyralová (Česko), Zuzana Lakshmi Kaur Roupcová (Česko), Sat Shabad Kaur (Česko), Hynek Jai Sangat Singh Bednář (Česko)

Miesto konania víkendov

Centrum Circumpoint
Mlynské Nivy 80C
821 01 Bratislava
Slovensko

Informácie a registrácia:

Hana Joti Kaur Kyralová
hanka@lehkostbyti.eu

Romana Schunová
jogavycvik@gmail.com

Viac informácií na http://www.kundalinijoga.sk

Zpět