Seminář

Seminář

Sat Nam Rasayan pro poslední fázi života

Kde

Centrum kundalíní jógy, Jindřišská 10, Praha 1

Kdy

12. - 13. 1. 2019
9.00 - 17:00

Bližší popis semináře

Workshop s Kathrin Ohnsorge

“Když někdo neví, jak zemřít a neví, kde je milost a jak naložit s tímto posledním
okamžikem, co je pak smyslem života?” Yogi Bhajan

Na workshopu budeme zkoumat poslední fázi života přístupem Sat Nam
Rasayan: jak doprovázet umírajícího, zmírnit utrpení, poskytnout uvolnění.
Budeme se učit být ve vědomé přítomnosti pro ostatní nebo pro sebe v tomto
specifickém a často těžkém období.
Doprovázení umírajícího vyžaduje otevřenost, zdržení se hodnocení a
předsudků; vyžaduje také bdělou pozornost a citlivost k potřebám a prožitkům
spojeným s umíráním, především v období, kdy přímá komunikace přestává být
možná.
Pomocí Sat Nam Rasayan lze během této fáze života zmírnit stres a co nejvíce
uvolnit umírající osobu, aby mohla projít tímto procesem podle svého přání
vědomě.

V sobotu se budeme zabývat tím, jak doprovázet umírajícího, jak zmírnit utrpení
a zvýšit uvolnění pomocí meditativního přístupu Sat Nam Rasayan., a to pomocí
citlivosti, všímavosti a vnitřního ticha.

V neděli využijeme Sat Nam Rasayan k tomu, abychom zkoumali, jak projít
procesem umírání jogínským způsobem. Jak pociťujeme sami sebe v procesu,
kdy se začínají rozpouštět elementy, kdy mizí náš obvyklý způsob sebevnímání?

Workshop je otevřený pro všechny zájemce a nevyžaduje žádné předchozí
znalosti.
Workshop je tlumočen do češtiny.

“Nejlepší věc, kterou můžete udělat, je usnadnit cestu, dát dotyčnému v tomto
okamžiku prostě najevo, že jste s ním a vaše modlitby jsou s ním... v tomto bodě
přechodu, kdy se vzdáváme prostoru, čas přestává existovat.” Yogi Bhajan

přihlášení early bird do 10.12. 2018: 4 100,- Kč (1 den 2 200,- Kč)
přihlášení po 10.12.2018: 4 700,- Kč (1 den 2 500,- Kč)
přihlášky: hanka@lehkostbyti.eu nebo 605 233 584

Kathrin Ohnsorge, PhD
Kathrin praktikuje Sat Nam Rasayan již více než dvacet let a je lektorkou výcviků
Sat Nam Rasayan a kundaliní jógy v Evropě. Věnuje se především Sat Nam
Rasayan při doprovázení nevyléčitelně nemocných a umírajících. Podílí se na
vzdělávacích programech pro zdravotníky a je spoluautorkou několika knih na
toto téma.

Zpět