Jóga pro firmy

Jóga pro firmy

Nemocný z práce? Zdraví jako úkol vedení?

Nemocný z práce?

Předpisy uplatňované ve většině firem mají svůj původ v dobách, kdy byly pracovní podmínky určovány výrobními procesy a určitou tělesnou zátěží zaměstnanců. V současné době se v mnoha povoláních vyžaduje spíše duševní práce, což souvisí s přechodem ke společnosti služeb a s využíváním informačních technologií. Z toho vyplývající změna pracovního prostředí a pracovních činností byla zohledněna pouze okrajově.

Důsledky jsou zřejmé: bolesti zad, stres, únava, nervozita, nemoci oběhového systému, poruchy spánku, poruchy zažívání, z čehož vyplývá pokles výkonnosti a nárůst úrazů. Kromě dlouhé pracovní doby, dlouhých dojezdových vzdáleností, časového tlaku a informační záplavy se na angažovanosti zaměstnanců negativně podepisují často také nezájem manažerů o pracovníka jako o člověka, který chce svou práci skloubit i s jinými aspekty života, a nerespektování jeho osobních potřeb.

Nelze ale vždy vytvořit ideální pracovní podmínky pro každého, proto místo nespokojenosti a rozčilování pomůže, když se člověk dostane do většího souladu sám se sebou a dokáže výzvy v zaměstnání zvládat s větším nadhledem a odstupem.

A zde přichází ke slovu jóga – podporuje vnímání těla a vlastních pocitů tím, že obrací pozornost dovnitř. Rozšířené vědomí těla a uvědomění si svých vlastních schopností a možností uvolňuje rezervy a vytváří prostor pro snadnější překonávání zátěžových situací. To posiluje sebevědomí a napomáhá lepší komunikaci a zvyšuje efektivitu práce.

Přeneseno na firemní prostředí to znamená, že zaměstnanci, kteří poznají své silné stránky a zdroje, budou hledat cesty jak je uplatnit, což povede k větší angažovanosti a odpovědnosti při zachování zdraví a výkonnosti.

Zdraví jako úkol vedení

Dosud se zdraví chápe jako osobní odpovědnost jednotlivce, který má ale omezený vliv na uspořádání svého pracoviště a na pracovní podmínky. Část odpovědnosti za zdraví osazenstva tedy leží na společnosti samotné. Aktivní management zdraví je totiž ve vlastním zájmu společnosti a jejího vedení. Zanedbáním této oblasti nevznikají jen náklady z důvodu absencí, ale je jimi negativně ovlivněna i kvalita práce ostatních zaměstnanců.

Program „Firma bez stresu“
Aktuální semináře

Zpět